نحوه محاسبه سهم الارث

توسط دسته‌بندی نشدهدر 5 آبان 1401

بعد از فوت متوفی اموالی که بین بازماندگان بین تقسیم می شود به عنوان سهم الارث شناخته می شود. نکته مهم در خصوص تقسیم ارثیه، نحوه محاسبه آن است. سهم الارث دختر و پسر و همچنین سهم الارث زن از شوهر یکی از چالش ‌های حقوقی در تقسیم اموال متوفی است. اگر می خواهید اطلاعات […]

    سبد خرید