جرایم رایانه ای چیست و چه مجازاتی در پی دارد؟

توسط دسته‌بندی نشدهدر 5 آبان 1401

پیشرفت تکنولوژی زندگی انسان ها را دستخوش تغییراتی کرد. یکی از نمونه های پیشرفت تکنولوژی، استفاده از اینترنت و و سایل الکترونیکی از جمله موبایل و رایانه است. به موازات پیشرفت تکنولوژی شکل جرایم نیز تغییر کرد و مورد سوء استفاده برخی از افراد قرار گرفت. در طی سال های اخیر جرایم رایانه ای مانند […]

    سبد خرید